Giỏ hàng

Review sản phẩm

Cách phân biệt Đông Trùng Hạ Thảo thật giả?
Cách phân biệt Đông Trùng Hạ Thảo thật giả?
Đông trùng hạ thảo (ĐTHT) có bản chất là dạng ký sinh của loài nấm Cordyceps Sinensis trên cơ thể sâu non thuộc chi Thitarodes. Có hơn 680 dạng khác nhau gần họ hàng của loài nấ...
Thành phần dược tính của Đông Trùng Hạ Thảo Việt
Thành phần dược tính của Đông Trùng Hạ Thảo Việt
Đông trùng hạ thảo (ĐTHT) có bản chất là dạng ký sinh của loài nấm Cordyceps Sinensis trên cơ thể sâu non thuộc chi Thitarodes. Có hơn 680 dạng khác nhau gần họ hàng của loài nấ...